30 Aralık 2014 Salı

Bilge Kagan Yazıtı


Сергей Ефимович Малов'dan (1951)
 
 
 
 
 
Сергей Ефимович Малов, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М. Л., 1959.
Sergey Yefimoviç Malov, Moğolistan ve Kırgızistan'da Eski Türk Yazıtları, Moskova-Leningrad, 1959.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder